• 2020
 • Lip
 • 7

Charakterystyka kredytów gotówkowych.

Kredyty gotówkowe charakteryzują się najwyższym oprocentowaniem spośród kredytów oraz najbardziej uproszczonymi i ograniczonymi w czasie procedurami. Prawdopodobnie jest to jedyny typ kredytów, który możemy otrzymać podczas jednej wizyty w banku. Kredyty gotówkowe mają cechy najbardziej zbliżone do pożyczek, jednak są w pewnym stopniu ograniczone.

Prawdopodobnie największym ograniczeniem dla banków komercyjnych w przygotowaniu oferty kredytów gotówkowych są narzucone im przez bank centralny regulacje, wśród których najbardziej odczuwalne są stopy procentowe gdzie banki komercyjne nie mogą nałożyć oprocentowania większego niż czterokrotność tych określonych przez Bank Centralny. Banki w większość przypadków ustalają prowizje od kredytu na stosunkowo wysokim poziomie co pozwala im więcej zarobić na częstym obracaniu pieniędzmi. Wysokie prowizje w połączeniu z krótkim okresem spłaty są idealnym narzędziem do generowania pokaźnej stopy zwrotu z inwestycji dlatego też ten produkt cieszy się tak dużym uznaniem ze strony banków.

Banki kierują swoje kredyty gotówkowe przeważnie do zwykłych ludzi, szczególnie tych żyjących z miesiąca na miesiąc nie posiadających zbyt dużych oszczędności, lub żadnych oszczędności. Ludzie bez odłożonych pieniędzy na czarną godzinę najprawdopodobniej będą pierwszym klientem w razie awarii droższego sprzętu codziennego użytku lub innej sytuacji losowej wymagającej dodatkowych pieniędzy.

Kredyty gotówkowe nie mają dokładnie określonego celu, najczęściej są przeznaczane na różnego rodzaju cele konsumpcyjne z kilku grup takich celów. Ludzie wykorzystują pozyskane pieniądze na zaspokojenie najpotrzebniejszych potrzeb, których zaspokojenia nie możan za bardzo odłożyć w czasie jak i tych mniej potrzebnych bez których można normalnie funkcjonować tak jak na przykład wakacje zagraniczne.

Z wysokiej dostępności pieniędzy mogą wynikać zarówno szanse jak i zagrożenia, szans zapewne nie trzeba tutaj wymieniać ponieważ wiążą się one z niepowtarzalnymi szansami z dość restrykcyjnie ograniczonymi ramami czasowymi z drugiej zaś strony są zagrożenia wynikające ze zbyt małej ilości czasu na przemyślenie decyzji i skonsultowanie jej z innymi. Dodatkowo zgodnie z mentalnością człowieka o łatwo pozyskane pieniądze mniej się dba niż o ciężko zarobione i można dokonać lekką ręką zakupów których później można żałować.

 • Posted by admin
 • in
 • 2020
 • Kwi
 • 28

Ogólne podsumowanie zalet oraz wad kredytów hipotecznych

Kredyty hipoteczne mają swoje pozytywne, a także negatywne strony. Trzeba mieć tego świadomość. Jeżeli rozważamy skorzystanie z takiego rozwiązania, musimy dokonać wnikliwej analizy tego rodzaju zagadnień. To jednak dopiero początek procesu decyzyjnego, który z pewnością jest dosyć wymagający. Należy jednak pamiętać o tym, że sfera finansów jest w naszym życiu bardzo ważna, dlatego też potrzebne jest tutaj odpowiedzialne podejście, dokładność, zaangażowanie, cierpliwość, a także wiedza merytoryczna. Jeśli jej nie posiadamy, musimy nadrobić braki, ponieważ bez znajomości mechanizmów rządzących finansami i kredytami trudno jest podejmować świadome decyzje w tej materii.

Kredyty hipoteczne – jakie mają zalety?

Niewątpliwie kredyt hipoteczny może być bardzo interesującym rozwiązaniem dla osób, które pragną nabyć nieruchomość i nie chcą długo czekać na realizację tego celu. Taka inwestycja jest bardzo poważna i wymaga sporych nakładów finansowych, a zatem samodzielne oszczędzanie mogłoby być długotrwałym procesem. Wiele osób nie ma ochoty tyle czekać. Jeśli ich sytuacja finansowa jest adekwatna do takiego zobowiązania, być może warto się zastanowić nad tego rodzaju opcją. Nieraz znaleźć można naprawdę interesujące oferty i chociaż kredyt hipoteczny wymaga sporo formalności, procesu aplikowania o niego nie można raczej nazwać szczególnie skomplikowanym.

Kredyty hipoteczne – jakie mają wady?

Kredyt hipoteczny jest bardzo poważnym rodzajem zobowiązania, w którym zazwyczaj ustanawia się nieruchomość jako zabezpieczenie spłaty zadłużenia. Jest to decyzja, która może nieść ze sobą naprawdę istotne konsekwencje. Jeśli nie będziemy regulować należności, instytucja bankowa będzie mogła przejąć nieruchomość, czego chyba raczej każdy wolałby nie doświadczyć. Poza tym przy kredycie hipotecznym wymagany jest wkład własny – musimy więc mieć pewien zasób oszczędności na ten cel. Ich zebranie również może wymagać czasu. Oprócz tego z kredytem hipotecznym wiążą się koszty i często czas jego trwania jest naprawdę długi. Ze względu na zazwyczaj wysokie kwoty, jest to zobowiązanie o niejednokrotnie wieloletnim charakterze.

Świadoma decyzja dotycząca kredytu hipotecznego

Ważne jest to, aby decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego lub też o rezygnacji z tego rodzaju źródła finansowania była podjęta świadomie. Musimy więc wiedzieć, jak prezentuje się nasz budżet i czy pozwala on nam na zadłużenie, jak przedstawiają się dostępne oferty kredytów hipotecznych oraz jakie mamy preferencje w tym zakresie i jak wyglądają mechanizmy rządzące zobowiązaniami finansowymi. Jest to z pewnością mnóstwo danych do przeanalizowania, co z kolei wymaga czasu. Należy spokojnie przemyśleć wszystkie zagadnienia, które mogą być istotne z punktu widzenia naszego procesu decyzyjnego. Nie należy działać pochopnie, czy też stawiać na rozwiązania przypadkowe. Trzeba wykazać się odpowiedzialnym podejściem do swojego budżetu.

 • Posted by admin
 • in
 • 2020
 • Mar
 • 3

Wszystko o kredycie na mieszkanie

Zapotrzebowanie na nowe nieruchomości w Polsce stale rośnie, a rynek deweloperski przeżywa od co najmniej kilku lat prawdziwy boom, znajdź swój kredyt dzięki www.zycienakredyt.eu. Nic zresztą dziwnego, bo polskie społeczeństwo się wzbogaca, stać nas na zakup mieszkań. Co więcej, zmieniają się nasze priorytety, traktujemy nabycie nieruchomości jako najważniejszą inwestycję życia. Nie chcemy też mieszkać w domach wielopokoleniowych, zatem decydujemy się na mniejsze, ale za to własne “cztery kąty”. Ci, których nie stać na kupno mieszkania za gotówkę, mogą skorzystać z finansowego wsparcia, zaciągając kredyt. Warto wiedzieć o tego rodzaju zobowiązaniu więcej i przygotować się na, zanim jeszcze do instytucji bakowej zostanie złożony wniosek.

Co to jest kredyt hipoteczny?

To właśnie kredyt hipoteczny pozwala uzyskać środki na zakup nieruchomości. Jest to zobowiązanie celowe, a więc potencjalny kredytobiorca ma obowiązek wskazać konkretny cel, a potem udokumentować jego nabycie. W ramach kredytu hipotecznego nabywane mogą być nieruchomości na własność, czyli te, które posiadają odrębną księgę wieczystą - to na niej zostaje zresztą wykonane dodatkowe zabezpieczenie w razie niewypłacalności kredytobiorcy poprzez wpis.

Nieruchomość, która może być celem zaciągania kredytu hipotecznego, to zarówno mieszkanie, dom, lokal usługowy, budynek gospodarczy bądź działka budowlana. Nieruchomości mogą pochodzić z rynku pierwotnego albo wtórnego, chociaż eksperci wskazują, że dzisiaj o wiele chętniej kredyt brany jest na te z rynku pierwotnego. Nie jest to jednak reguła, a kredytobiorca ma w tym zakresie pełną swobodę.

Należy jednak wskazać, że kredyt hipoteczny zaciągany jest zawsze na wysoką kwotę, a umowa z bankiem jest wieloletnia. Średnia wartość tego rodzaju zobowiązania to 340 000 złotych, a kredyt ten spłacany jest przez co najmniej 13 lat. Nic więc dziwnego, banki, które w swojej ofercie mają taki produkt, starannie weryfikują zdolność swoich klientów względem wiarygodności i wypłacalności. Sam kredyt hipoteczny wykazuje ogrom warunków do spełnienia oraz ograniczeń, a wszystkie wynikają nie tylko z przepisów polskiego prawa bankowego, prywatnej polityki kredytowej, jaką prowadzi każdy bank komercyjny, ale również z tzw. Rekomendacji S. To zbiór norm, jakie mają być stosowane w celu ochrony kredytobiorców przed ewentualnymi nieuczciwymi praktykami instytucji bankowych, ale też zabezpieczenia banków przed powstawaniem narastających długów z tytułu niespłacania comiesięcznych rat w terminie przez klientów.

Kredyt hipoteczny a kredyt gotówkowy

Pamiętajmy, że kredyt hipoteczny w celu nabycia nieruchomości nie zawsze się opłaca. To korzystna forma finansowania dla osób, które potrzebują dużego wsparcia pieniężnego, a własne środki posiadają jedynie, by wnieść konieczny wkład własny.

Zupełnie inaczej dzieje się w przypadku inwestorów, którzy posiadają pokaźne oszczędności, a kredyt ma być jedynie dodatkiem do puli środków niezbędnych w celu zakupu nieruchomości. W takich przypadkach może lepiej uzyskać finansowe wsparcie poprzez zaciągnięcie kredytu gotówkowego na dowolny cel? Dzięki temu bank nie ustanowi zabezpieczenia na nieruchomości, kredyty na dowolny cel są też nierzadko tańsze, a kredytobiorca nie musi spełniać aż tak wielu warunków.

Warunki kredytu hipotecznego

Charakterystyczna dla kredytu hipotecznego jest zdolność kredytowa. Banki w przypadku udzielania każdego zobowiązania weryfikują ją pod kątem wypłacalności, ale kredyt na mieszkanie wykazuje dodatkowe warunki. Liczą się dochody kredytobiorcy oraz źródło ich generowania. Ważne są też koszty, jakie ponosi potencjalny klient w związku z prowadzeniem gospodarstwa domowego czy koniecznością spłaty innych zobowiązań, I to nie wszystko, bo analizowana jest również historia kredytowa - osoby, które nie regulowały w terminie wcześniej zaciągniętych kredytów albo generują zadłużenie z tego tytułu, raczej nie mają szans na otrzymanie finansowego wsparcia na mieszkanie. Dla banków nie są po prostu wiarygodni.

Dodatkowym czynnikiem, jaki wchodzi w skład weryfikowanej zdolności kredytowej w przypadku kredytu hipotecznego, jest wkład własny. Konieczność jego wpłaty wynika z zasad ustalonych zgodnie z Rekomendacją S. W tym roku minimalny wkład własny to 20% wartości całego zobowiązania, jakie chce uzyskać kredytobiorca. Na szczęście niektóre instytucje zgadzają się obniżyć wartość wkładu własnego w zamian za nieco gorsze warunki kredytowe bądź nabycie innych produktów bankowych. Akceptowane są też inne formy wkładu własnego aniżeli tylko gotówka.

Wkładem własnym może być zabezpieczenie hipoteki innej nieruchomości, która jest własnością klienta banku. Zabezpieczone mogą być też środki zgromadzone na lokatach, kontach oszczędnościowych, IKE bądź IKZE. Co więcej, jako wkład własny mogą być przyjęte koszty, jakie inwestor już poniósł w ramach budowy domu czy też nabycia terenu, na której taka nieruchomość ma powstać.

Możliwości jest wiele i warto mieć na uwadze, że niektóre warunki kredytowe są elastyczne. Banki walcząc o każdego klienta, muszą oferować atrakcyjne produkty, by konkurencja pozostała daleko w tyle.

 • Posted by admin
 • in
 • 2019
 • Gru
 • 6

Co warto zrobić przed zaciągnięciem kredytu samochodowego?

Kredyt samochodowy to specyficzna forma zobowiązania finansowego, która – w przeciwieństwie do np. kredytu gotówkowego, nie musi być zaciągana na niezbędne cele. I właśnie dlatego przed skorzystaniem z takiej oferty, warto się dokładnie przekonać, czy będzie nas na nią stać. Co zrobić, by zaciągnięcie takiego zobowiązania było bezpieczne?

Planowanie i symulacja

Na samym początku naszej “kredytowej drogi” warto sprawdzić, czy będziemy w stanie spłacać dane zobowiązanie. Jego miesięczną wysokość można dość łatwo obliczyć z wykorzystaniem internetowych kalkulatorów. Gdy już będziemy znali oscylacyjną wysokość raty, warto się zastanowić, czy będziemy w stanie żyć bez tych pieniędzy. Najlepiej przez kilka miesięcy odkładać na konto lub lokatę daną kwotę. Jeśli nasz domowy budżet nie zostanie przez to zrujnowany, kredyt taki z pewnością spłacimy. Przy okazji będziemy mieli na naszym koncie kilka tysięcy oszczędności.

Zbędne wydatki? Może później!

Jeśli chcemy zaciągnąć kredyt samochodowy np. tuż po wakacjach, można się zastanowić np. nad rezygnacją z nich i przekazanie całości środków na poczet oszczędności. Fakt, może nie jest to zbyt popularna decyzja, ale dzięki temu możemy odłożyć nawet kilka tysięcy złotych. Pieniądze te mogą nam się przydać np. na czarną godzinę, gdy nie będziemy w stanie spłacić bieżących rat kredytu. Nawiasem mówiąc, zawsze pamiętajmy o tym, że rata takiego zobowiązania może wzrosnąć i to np. na wskutek podwyżki stóp procentowych.

Mały kredyt na dobry początek

Kredyt samochodowy to relatywnie duże zobowiązanie, którego uzyskanie może nie być możliwe w przypadku braku historii kredytowej. Dlatego na kilka miesięcy przed jego zaciągnięciem (lub może lepiej – złożeniem wniosku), warto w danym banku zaciągnąć inny, znacznie mniejszy kredyt. Jego terminowa spłata pozwoli nam na uzyskanie pozytywnej historii i – co równie ważne – zwiększy nasze szanse na korzystną “samochodówkę”. W przeciwnym razie, jej koszty mogą być zdecydowanie wyższe..

Podsumowanie

Reasumując, kredyt samochodowy to ciekawa propozycja dla osób chcących zakupić nowe, lub używane auto. Niemniej pamiętajmy o tym, że chcąc go otrzymać, warto spełnić kilka podstawowych warunków. Jeśli zastosujemy się do powyższych porad, spłata kredytu nie będzie aż tak uciążliwa.

 • Posted by admin
 • in
 • 2019
 • Paź
 • 9

Konsolidacja – tańszy kredyt

Wiele osób zadłużonych kilkoma kredytami w pewnym czasie przestaje sobie radzić z ich spłatą, szukamy wówczas innego ratunku który mógłby pomóc nam wyjść z sytuacji. Jednym z rozwiązań jest konsolidacja kredytów. Często słyszymy że konsolidacja to tańszy kredyt i tańsze rozwiązanie. W rzeczywistości sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej, jednak mimo tego osoby które są bardzo zadłużone i nie radzą sobie z zaciągniętymi kredytami mogą spokojnie skorzystać z takiego rozwiązania.

Jak się okazuje konsolidacja nie jest tańszym kredytem, zapewnia nam niższą ratę miesięczną, ale to za sprawa tego, że suma wszystkich naszych zadłużeń rozłożona jest na zdecydowanie dłuższy okres w związku z czym wydaje nam się że faktycznie spłacamy mniej, jednak po wydłużeniu okresu spłaty zawsze oddamy bankowi więcej pieniędzy niż było to ustalone przed konsolidacją. Jeżeli chodzi o oprocentowanie to również podlega zmianie, nawet jeśli jednak kredyt oprocentowany był na 6 % a inny na 10% ostatecznie nowe oprocentowanie może być znacznie wyższe gdyż banki mogą stosować maksymalne oprocentowanie. A zatem nowe oprocentowanie może sięgać nawet 18 – 20 % w skali roku. Zarówno oprocentowanie jak i wiele innych zapisów umowy konsolidacyjnej uzależnione sa od banku w którym decydujemy się zaciągnąć nowy kredyt, często kwestie te zależą również od indywidualnej sytuacji klienta.

Kiedy i komu opłaca się konsolidacja?

Jak się okazuje po konsolidację bardzo rzadko zgłaszają się osoby które chcą zapanować nad swoim budżetem i chcą płacić jedną ratę a nie kilka. Przede wszystkim na konsolidację decydują się osoby zadłużone i nie radzące sobie ze spłatą długu. Ten rodzaj kredytu polecany jest głównie osoba którym grozi spirala zadłużenia. Jedna ale niższa rata może być bardzo opłacalna i z pewnością pozwoli zapanować nad domowym budżetem. Jeżeli decydujemy się na konsolidację nie musimy konsolidować wszystkich swoich zadłużeń. Możemy wybrać tylko te które opłaca nam się skonsolidować. Nie warto obejmować konsolidacją kredytów które już niebawem skończymy spłacać, ponieważ będzie to dla nas bardzo nieopłacalne rozwiązanie, zdecydowanie lepiej jest spłacić taki kredyt na dotychczasowych warunkach.

 • Posted by admin
 • in